Deelnamevoorwaarden babypoints pinkorblue.nl

1. Algemeen

Het bonusprogramma "babypoints" wordt beheerd door babymarkt.de GmbH, gevestigd aan de Suttner-Nobel-Allee 4 te (44803) Bochum, Duitsland, ingeschreven onder handelsregisternummer HRB 18909 bij Ambtsgericht Bochum. pinkorblue is een geregistreerde handelsnaam van babymarkt.de GmbH. Door het aanmaken van een klantaccount ga je akkoord met voorwaarden voor deelname aan het Babypoints programma. Je verzamelt Babypoints bij een aankoop op pinkorblue.nl onder deze deelnamevoorwaarden en je kunt de Babypoints bij een volgende bestelling op pinkorblue.nl verzilveren.

2. Kosteloze deelname

Deelname aan ons bonusprogramma "babypoints" is kosteloos. pinkorblue.nl behoudt zich het recht voor om personen de deelname aan het Babypoints bonusprogramma te weigeren.

3. Bonuspunten, toekenning, enz.

Je kunt alleen deelnemen aan het babypoints bonusprogramma als je een pinkorblue.nl-klantaccount hebt aangemaakt. Voorwaarde voor toekenning van de babypoints is dat je tijdens het bestelproces ingelogd bent in dit klantaccount. Het achteraf toekennen van punten is niet mogelijk.

pinkorblue.nl kent een babypoint toe voor iedere euro die wordt voldaan door de klant in het kader van een bestelling bij pinkorblue.nl. De waarde van één babypoint is 1 eurocent. babypoints kunnen uitsluitend worden gebruikt als korting op de aankoopprijs bij toekomstige bestellingen en kunnen niet worden ingewisseld tegen contanten.

Bij geselecteerde acties kunnen extra babypoints worden toegekend. Het aantal extra babypoints wordt tijdens deze acties duidelijk meegedeeld. De boeking van de babypoints op het klantaccount vindt 14 dagen na verzending van de betreffende bestelling plaats. Meer informatie over het aantal babypoints en de status daarvan vindt je in jouw klantenaccount. Door jou geconstateerde onjuistheden of onvolledigheden met betrekking tot het aantal verdiende babypoints moeten binnen een maand na toekenning van de betreffende babypoints aan pinkorblue.nl worden gemeld.

Als een product geretourneerd wordt, ongeacht de reden daarvoor, worden de betreffende babypoints met terugwerkende kracht geannuleerd. babypoints zijn 12 maanden geldig vanaf de datum van boeking op het klantaccount en vervallen automatisch na deze periode. Met de aankoop van boeken, medische producten en zuigelingenvoeding kunnen geen babypoints verdiend worden.

4. Punten verzilveren

babypoints kunnen worden ingewisseld op pinkorblue.nl. Iedere babypoint levert 1 eurocent korting op. Je kunt de door jou gespaarde babypoints verzilveren bij je volgende bestelling. Selecteer hiervoor in de winkelwagen de optie "babypoints nu verzilveren" terwijl je bent aangemeld op je pinkorblue.nl-klantaccount. De gespaarde babypoints worden vervolgens met je aankoop verrekend.

Het gebruik van babypoints voor de aankoop van cadeaubonnen, boeken, medische producten en zuigelingenvoeding is uitgesloten. Bij een aankoop van cadeaubonnen worden natuurlijk wel gewoon babypoints gespaard. 

Betaling van het equivalent van bonuspunten in geld is niet mogelijk. Het overschrijven van babypoints naar het klantaccount van een andere persoon of het weggeven van babypoints aan een ander is niet mogelijk. babypoints kunnen niet worden verpand. babypoints kunnen alleen worden ingewisseld in de nationale pinkorblue online shop waar de aankoop is gedaan en alleen op basis van de aan jou gecrediteerde babypoints. Het inwisselen van babypoints in buitenlandse online shops van babymarkt.de GmbH, buiten de online webshop die voor de aankoop is gebruikt, is uitgesloten. Neem bij het inwisselen van kortingsbonnen onze algemene voorwaarden in acht.

5. Beëindiging klantaccount, wijziging van deelnamevoorwaarden

Je kunt jouw klantaccount op elk gewenst moment per direct beëindigen. De beëindiging moet schriftelijk of per e-mail worden meegedeeld aan pinkorblue.nl. Dit kan via het contactformulier op onze site of per mail via info@pinkorblue.nl. Bij beëindiging van je klantaccount vervallen de door jou gespaarde babypoints.

pinkorblue.nl behoudt zich het recht voor om het babypoints-programma stopzetten of de voorwaarden van het programma te wijzigen of aan te vullen, om welke reden dan ook.

Wijzigingen of aanvullingen die niet nadelig zijn voor je zijn worden onmiddellijk (zonder overgangstermijn) van kracht. Andere wijzigingen worden van kracht nadat pinkorblue.nl je over de wijzigingen heeft geïnformeerd. De wijzigingen gaan in per de eerste van de maand. Tussen het moment van kracht worden van de wijziging en de mededeling moet minimaal een maand zitten. Een wijziging die bijvoorbeeld op 15 maart wordt meegedeeld, wordt van kracht per 1 mei. In de melding over de wijziging of aanvulling wordt je ook geïnformeerd over de gevolgen daarvan. Als je het niet eens bent met de wijziging of aanvulling dan kun je je klantaccount beëindigen.

pinkorblue.nl kan het klantaccount per direct beëindigen in geval van fraude, misbruik of een andere urgente redenen.