Garantie en Herroepingsrecht

Garantie bij pinkorblue

Bij ons is de wettelijke garantie van toepassing, voor al onze consument klanten.
Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de jij als consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Onze producten behoren geen gebreken te vertonen, die niet te verwachten zijn tijdens de verwachte levensduur bij normaal gebruik. Blijkt een product niet aan de verwachtingen te voldoen, neem dan contact met onze klantenservice op.

Wanneer je klacht de wettelijke garantie aanspreekt, zullen wij kosteloos voor een oplossing zorgen. In een dergelijk geval hoef je ons enkel een bewijs van aankoop aan te geven, in andere woorden: deel ons je bestelnummer mee opdat wij kunnen zien op welke dag je besteld hebt. 
Let in het geval van wettelijke garantie wel erop dat jij, als klant, zo spoedig mogelijk na ontdekking van het gebrek een klacht bij ons indient.   


Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen nadat je het bestelde artikel hebt ontvangen. Bij een bestelling van meerdere artikelen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen nadat je het laatste artikel hebt ontvangen.

Ga tijdens deze bedenktijd a.u.b. wel zorgvuldig om met het artikel en de verpakking. Let op dat je het product test, zoals je dat in een winkel ook doet of mag doen. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de artikelen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de artikelen vast te stellen.

Je maakt gebruik van je herroepingsrecht als je ons schriftelijk per post of per e-mail op de hoogte stelt van jouw herroeping. Onze adresgegevens zijn: info@pinkorblue.nl – pinkorblue.nl, Suttner-Nobel-Allee 4, 44803 Bochum, Duitsland


Hoe ziet het traject voor terugbetaling eruit in geval van herroeping?
Wanneer je gebruik maakt van je herroepingsrecht, zullen wij zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen alle reeds betaalde bedragen (inclusief eventuele verzendkosten voor de heenzending) terugbetalen. Hier geldt ten alle tijden dat de kosten voor retour zenden voor rekening van jou, de klant, zijn.

- Het hier genoemde traject voor terugbetaling gaat in op het moment wanneer wij door jou op de hoogte gesteld zijn van je herroeping.

- Wij als ondernemer betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke betaling hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk ingestemd hebt met een andere wijze van terugbetaling. Voor zulke terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij jouw artikelen hebben ontvangen of je hebt aangetoond dat je de artikelen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.


Hoe gaat retourzending precies in zijn werk in geval van herroeping?
Ontvangen artikelen dien je niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit om te overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld terug te sturen. Je bent op tijd wanneer je de artikelen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Mocht je producten terug willen sturen,  dan kan dit als volgt; pakketten kunnen naar onderstaand adres teruggestuurd worden:

pinkorblue.nl
c/o Eurosped/De Haan Logistics
Schutsluis 3
7681KG Vroomshoop
Nederland

Je kunt voor jouw herroeping gebruik maken van het modelformulier voor Herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij je zo spoedig mogelijk per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je herroeping te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Kijk voor verdere informatie in onze Algemene Voorwaarden.


Retourneren van artikelen met groot volume
Je hebt een artikel via een transportbedrijf ontvangen, direct vanuit de fabrikant of met een groot volume? Wij vragen je in dat geval contact met onze klantenservice op te nemen om het artikel te laten retourneren. Aan het retourneren van artikelen met groot volume zitten geen kosten verbonden. Als je onze retourinstructies niet opvolgt of wanneer je de artikelen met groot volume op eigen initiatief of via een andere vervoerder terugstuurt, dan komen de kosten van retour voor jouw eigen rekening.

Uitzonderingen herroepingsrecht
Hygiëneartikelen, zoals fopspenen en drinkflessen, waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, kunnen niet geretourneerd worden.


Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: pinkorblue

Geregistreerde handelsnaam van: babymarkt.de GmbH
Suttner-Nobel-Allee 4
44803 Bochum, Duitsland

            info@pinkorblue.nl

            www.pinkorblue.nl


Ik/Wij* deel/delen* u bij deze mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*.

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)*]
[Adres consument(en)*]
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

----------------------------------------

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.